Voksne 18-26 +

I naturen kan det være lettere å komme til bunns i problemene

Samtaleterapi, villmark og fysisk aktivitet. Norsk Mestring
 

Hvem er dette for? 

Våre unge voksne deltagere har strevd i mange år med ulike problemer.

Ofte røyker guttene hasj eller bruker annen narkotika og flykter inn i dataspillverden eller har andre psykiske lidelser.Jentene sliter med depresjon og angst av en slik grad at det hemmer livsutfoldelsen betraktelig, i tillegg til andre utfordringer som spiseforstyrrelser og manglende emosjonsregulering.

De bor gjerne hjemme eller er avhengig av støtte fra foreldrene. Foreldre er slitne, bekymret for rusproblemer og har prøvd mye. De fleste har prøvd andre hjelpetiltak.

Felles for alle er at utviklingen har stoppet opp og at man ønsker å komme seg videre. 

I vårt program kan man trene opp sin sosiale kompetanse, lære seg gode mestringsstrategier samt å overkomme vonde følelser. Gjennom dette kan man få bedre forhold til nære relasjoner som venner og familie. 

Veien til endring

Er ikke fri for smerte eller utfordringer. De fleste frykter endringer som er utenfor sin egen komfortsone. Hvis vi aldri utfordrer oss vil vi heller ikke kunne endre oss. Endrer vi oss ikke vil vi heller ikke modnes.

Vi gir deltagerne våre mulighet til å finne sitt virkelige selv.