Hvilke verdier er styrende for det vi gjør?

Verdigrunnlag

Norsk Mestring har verdiene Kjærlighet, åpenhet, engasjement, ærlighet og ansvarlighet
 

Vårt verdigrunnlag

Skal lede oss mot målet om å gi våre deltagere styrke og mot til å endre seg. Ved å ha kjærlighet til de vi jobber med, åpenhet, engasjement, ærlighet og ansvar etterlever vi disse verdiene i møte med våre deltagere og deres familer. 

 

Kjærlighet. 

Kanskje den viktigeste kraften i å skape endring. 

Alle i Norsk Mestring jobber med hjertet i møte med de vi skal hjelpe. Med det mener vi at deltagerne skal føle seg trygg og forstått og at vi bryr oss om at de skal få det bedre. 

Vi som jobber her har kjærlighet til oss selv slik at vi utvikler oss.  

 

Åpenhet: 

Vi er åpen for at deltagere og deres familier har andre måter å leve på enn oss selv.  

Vi er åpen for andres sine tanker og ideer. 

Vi er åpen for å si at vi tar feil  

Vi er åpen for at vår kompetanse er begrenset. 

 

Engasjement 

Vi er engasjerte i det vi gjør overfor deltagerne. Med engasjement viser vi følelser og holder ingenting tilbake i vår streben etter å hjelpe våre deltagere. 

Vi er og engasjert på en slik måte at offentlige aktører og private støttespillere og kunder vil forstå at vi mener alvor om at vår måte å jobbe på kan hjelpe mange. 

 

Ærlighet: 

Vi er ærlige overfor våre deltagere om hva vi føler rundt deres situasjon. Vi er og ærlige overfor foreldre på en slik måte at det hjelper deltageren. 

Vi er ærlige overfor kolleger, sjefer og kunder på at vi lever i tråd med våre verdier. 

Vi er ærlige dersom vi føler oss urettferdig behandlet. 

 

Ansvarlighet 

Vi tar ansvar for at våre deltagere er trygge når vi er ute i skogen. Vi tar ansvar for at de som kommer til oss og ber om hjelp skal føle at vi står inne for og lever etter våre verdier. 

Vi tar ansvar for at ting vi er misfornøyde med blir tatt opp og at vi kommer med forslag til endringer. 

Vi tar ansvar for å gjøre måten å hjelpe mennesker på mindre teknisk og mer menneskelig.