Våre støttespillere har vært avgjørende for at vi kan utvikle tilbudet videre. Takk til de som har bidratt tidligere. 

 

FERD's sosiale entrepenører

Helsedirektoratet

Direktoratet for naturforvaltning

Sør Trøndelag Fylkeskommune

Formuesforvaltning Midt-Norge