Våre støttespillere har vært avgjørende for at vi kan utvikle tilbudet videre. Takk til de som har bidratt tidligere. Vi vil og takke alle foreldre og andre foresatte som har gitt oss tilliten. 

 

FERD's sosiale entrepenører

Helsedirektoratet

Direktoratet for naturforvaltning

Sør Trøndelag Fylkeskommune

Formuesforvaltning Midt-Norge