Ung mann på 22 år vAR MED I vILLMARKSTERAPI-PROGRAM.

Fikk livsmot og styrke tilbake.  

 
 
 

Gjennom ungdommen min har jeg vært gjennom mange terapirom og i kontakt med mange behandlere. BUP, DSP, private psykologer, kurs i depresjonsmestring og mange andre har forsøkt å hjelpe meg. Med en historie med tung mobbing, depresjon og sosial angst var det mange utfordringer å ta hånd om. Manglende motivasjon, vanskeligheter med å skaffe relasjoner og selvmordstanker var en stor del av en ellers vond og ensom hverdag. Det var vanskelig å se en vei ut av denne tilstanden. Jeg hadde mer eller mindre akseptert at jeg kom til å føle meg slik for alltid. Familien min og jeg hadde gitt litt opp de konvensjonelle behandlingsmetodene og vi følte oss ganske maktesløse. Moren min fikk høre om villmarksterapien til Norsk Mestring og vi tok kontakt. Etter et par samtaler hvor vi ble kjent med hverandre og jeg fikk lære mer om hva turen gikk ut på dro vi av gårde.

 

Turen var i Femundsmarka midt i Januar. Vi gikk på ski til hytta vi skulle bo de kommende dagene. Det ble mye fyring , henting av vann og laging av mat, men også mange dype samtaler og diskusjoner, og det ble satt av mye tid til at jeg skulle arbeide med meg selv. Vi snakket om ting jeg aldri har snakket med andre om, dykket dypt i historien min og utfordret de tankemønstrene jeg hadde bygd opp over flere år. Med et stort fokus på å anerkjenne og å akseptere følelser kom både gråt, sinne og glede frem. Familien min var med på deler av turen og familieforholdet var også noe vi jobbet med. I mange familier er det visse ting man ikke snakker om eller følelser og sider ved familien som man ikke utforsker. Vi valgte å dykke dypt og anerkjenne disse sidene, det var til tider ganske utfordrende, men det hjalp oss til å komme nærmere hverandre og til å lettere se hverandre. Når det nærmet seg slutten av turen kjente jeg på at jeg ville gjøre noe annet med livet mitt enn hvordan det hadde vært tidligere. Jeg fikk en ny motivasjon til å ta tak i utfordringene mine, jobbe for å ha det godt igjen og å bli mindre bundet av fortiden.

 

Perioden etter turen var markant annerledes enn hvordan jeg hadde vært før. En slik tur fikser kanskje ikke alt, men det arbeidet jeg la ned underveis og det jeg hadde opplevd mens jeg var ute hjalp meg til å fortsette arbeidet når jeg kom hjem. I månedene etter greide jeg å motarbeide depresjonen, bygge opp nye relasjoner og å få livsgleden tilbake. Livet går opp og ned, men jeg har blitt mye sterkere og bedre rustet til å forholde meg til de periodene der ikke alt er like bra. Som student har jeg nå noen år igjen på universitetet og jeg kjenner på at det er noe jeg kan takle og at livet mitt kommer til å bli bedre. Det hadde blitt noe helt annet hvis jeg ikke hadde valgt å ta tak i problemene mine som jeg har fått hjelp til av Espen og villmarksterapien. Å få styrken, livet og optimismen tilbake i hverdagen er noe jeg er utrolig takknemlig for.

 

Ung mann, 22.

( alle våre referanser kan kontaktes etter nærmere forespørsel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er selvtillit veien til god psykisk helse for ungdom?
Familien min og jeg hadde gitt litt opp de konvensjonelle behandlingsmetodene og vi følte oss ganske maktesløse.