Foreldrene oppdaget at sønnen ruset seg.

Fikk styrke og mot til å kjempe for sønnen.

Fikk styrke til å kjempe for sønnen ved hjelp av Norsk Mestring
 

Oppdaget at sønnen rusa seg på narkotika.

"Vi opplevde marerittet å oppdage at gutten vår hadde et stort rusproblem. Det tar litt tid før men skjønner det og klarer å ta det innover seg.

Vi tok da kontakt med ruspoliklinikken og NAV for å få hjelp. De var ikke istand til å hjelpe verken sønnen vår eller oss. Vi var sliten og desperate.

Norsk Mestring fikk organisert en tur i Femundsmarka. Turen ut i naturen, og det å lage bål, mat/kaffe på bål etc. + de samtalene de hadde ute i naturen, ga sønnen vår troen på seg selv og på at det var en vei ut av rustilværelsen. Møtet med Norsk mestring ga oss troen (og dermed kreftene) til å fortsette kampen mot rusen. Takk