Samtale, Villmark og fysisk aktivitet

En kraftpakke som gir effekt.

 
 
 

Samtale, friluftsliv og fysisk aktivitet har hver for seg en beviselig effekt på mange ulike problemstillinger. Vi ønsker å sette dem sammen på en måte som gjør helheten større enn summen av delene.

 

Friluftsliv

Hva som bor i oss kommer lettere fram når man er sammen med andre mennesker, og spesielt når disse også har samme ønske om å lære mer om seg selv. Villmarken gir en fysisk ramme som fasiliteter en slik autentisitet. Her får man umiddelbar respons på hvordan og hvem man er. Både fra menneskene man er sammen med og av naturen selv. I villmarken er det ingen enkle løsninger, man må hente ved og tenne et bål om man vil bli varm. Man inspireres til å skape, og effekten av det arbeidet man legger ned er konkret og kontant. Naturen har en iboende skjønnhet og appell som de fleste mennesker kjenner tiltrekning mot og ser mening i. Opplevde begrensninger kan ha lagt hindringer for å søke tilflukt i naturen tidligere, og naturen selv gir oss dermed motivasjon for å overkomme disse.

 

Fysisk aktivitet

Kroppene våre er laget for å være i bruk. Sinnet vårt er en del av kroppen, og når man bruker den forankrer det selvopplevelsen vår i det som skjer her og nå. Det er bare i nuet vi kan bli kjent med oss selv og skifte kurs om vi ønsker det. Når kroppen vår blir sterkere og mer i balanse med omgivelsene, kan vi se verdien av den i større grad. Kroppen vår blir ikke bare noe vi skammer oss over, eller som er på utstilling. Den blir det beste verktøyet vi har for å ta del i verden. Når vi tar vare på den igjennom fysisk aktivitet, riktig ernæring og ved å skjerme den fra skadelig påvirkning som eksempelvis rus, så vil den tjene oss bedre til dette.

 

Samtale

I samtale med et annet menneske som ikke frykter følelsene som bor i oss, kan man tørre å slippe til vonde ting som man kanskje har flyktet fra i lang tid. Slike terapeutiske samtaler kan være vendepunkter, og alt etter hvor mye man tør å åpne seg kan det gi en ny start. Det er ofte lettere å åpne seg på denne måten når man er i en terapeutisk setting hvor et slikt vendepunkt blir foredlet og umiddelbart jobbet videre med.

 

Våre program gir og krever styrke og mot. 

Programmene våre er på mange måter krevende. Ikke ved at man må være i god fysisk form eller psykisk robust for å delta, men fordi vi trenger ærlighet og mot fra deltagerne til å utforske de vonde tingene man unngår i seg selv. Alle som jobber i Norsk Mestring har stor respekt for at dette er vanskelig, og ønsker å være med hele veien igjennom en slik prosess. Vi er tålmodige, men kan ikke tvinge noen til å hjelpe seg selv.

Mennesker som ser at livet må endres for at resten av livet skal bli mindre smertefullt, og tar dette modige steget med å jobbe for å gjøre en endring, fortjener å bli møtt med kompetent bistand. Vi i Norsk Mestring ønsker å være en slik bistand.

De som er involvert og driver Norsk Mestring er folk som ikke fyller dagene med hva som helst. De involverte er mennesker som elsker naturen og det den har å gi, samtidig som at de er resultatorienterte og ikke ønsker å kaste bort tiden og innsatsen til folk som vil endre livet sitt.

 

Endring som merkes

Hvis du har hatt utfordringer i livet, kan Norsk Mestring være det vendepunktet du trenger. Endringen betyr mer enn en symptomreduksjon – den kan måles i økt livsglede, evne til givende samvær med andre, bedre selvfølelse og opplevelse av mening i tilværelsen. For noen er dette så gjennomgripende at vansker knyttet til rus og andre problemer i stor grad opphører.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtale,villmark og fysisk aktivitet.
Hva som bor i oss kommer lettere fram når man er sammen med andre mennesker, og spesielt når disse også har samme ønske om å lære mer om seg selv.