Espen Holmgre ( Foto: Eivind Stuevold, NRK)

Sagt om Espen

Espen har unike egenskaper og engasjement i å hjelpe ungdom som ikke mestrer livet.

Han er unik til å "møte" også fortvila foreldre.

Han klarer å formidle en uvurderlig ro.

Han er god til å se pragmatisk på komplekse problemstillinger.

Han fokuserer på personer, ikke sykelighet.

Ser mulighet i utfordringene.

Gir håp på en troverdig og realistisk måte.

Han er ærlig og direkte.

Han har mye humor

Han er raus.

Peoples person.

Uhøytidelig og positiv.

Gir mye av seg selv.

Han har mye erfaring i å hjelpe "håpløse" til å ta tak i livet sitt. Få dem til å finne egenverdet.

Han er gjennomtenkt og disiplinert i det han sier og gjør på turene. Han bruker tilstedeværelse og øyeblikket.

Han er god på å leve med naturen og se at vi kommer i bedre balanse når vi forholder oss til den.