Programoversikt 

Lær hvordan naturen kan hjelpe en som sliter

 
 
 

Vår modell

Vårt program for ungdom og unge voksne som inkludert forberedelse og oppfølging varer fra 6 mnd. til 1,5 år inkluderer samtaleterapi, Villmark og fysisk aktivitet.

 

Hvordan fungerer vår Villmarksterapi-metode?

 

Forberedelse

Man starter med en kartleggings samtale med foreldre/foresatte eller andre hjelpere/støttespillere.

Ungdommer med ulike problemer vurderes individuelt og det utformes en individuell og fleksibel plan med beskrivelse av vansker, forventede utfordringer og både delmål og overordnede mål for intervensjonen/programmet. 

Det er ofte knyttet en motivasjonsdel knyttet til selve turen – direkte med deltager eller i samarbeid med foreldre, lærer eller andre støttespillere.

 

Villmarksterapi.

Etter forberedende samtaler drar man på en ekspedisjon som varer i 10-12 dager. Ungdommene får opplæring i basisteknikker for å oppholde seg utendørs.

Dagene består av samtaler og dagligdagse villmarksaktiviteter som å hente vann, ordne mat, forflytte seg ved hjelp av ski, pulk, kano eller vandring med sekk.

Det stilles ingen krav til ferdigheter på forhånd, fysisk form er heller ikke avgjørende og i de tilfeller og tilstander der man har fysiske begrensninger så gjøres disse vurderinger individuelt i forkant av programmet.

 

Oppfølging

Vårt program inneholder en oppfølgingsdel. I forkant og under selve ekspedisjonen har man tett dialog med foreldre/foresatte for å diskutere ulike problemstillinger. Man lager også en plan som skal følges opp når man kommer hjem.

Etter turen følger man opp det tette samarbeidet man allerede har og vi har og møter i løpet av de 6 -12 mnd dette varer.

 

 

 

 

 

 

 

 
Norsk Mestring sin villmarksterapi metode
Naturen viser seg å ha en beroligende effekt på sinnet vårt noe som gjør at det er lettere å snakke om følelser og problemer, samtidig som at man lettere kan få nye perspektiver på hvorfor vi har det vanskelig.