Offentlig ansatt? Slik samarbeider du med Norsk Mestring
 

Offentlig ansatt? 

Er du offtenlig ansatt og ser behov for våre tjenester for noen du jobber med? 

Ta kontakt med oss. Vi har mange erfaringer å dele. 

“Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må vi bruke ressursene i samfunnet bedre, på tvers av tradisjonelle skiller.”