Intro

Behandling av ungdommer og deres familier. 13-26+

 
 
 

På tur i Villmarka for å endre livet.

De fleste av oss har kjent på den mentale roen som senker seg i kroppen bare av å gå gjennom et skogholt, eller ved å se inn i et bål om kvelden.

Naturen viser seg å ha en beroligende effekt på sinnet vårt noe som gjør at det er lettere å snakke om følelser og problemer, samtidig som at man lettere kan få nye perspektiver på hvorfor vi har det vanskelig.

Med villmarksterapi bruker vi slike omgivelser som behandlingsarena for mennesker som av ulike årsaker, har behov for å endre en destruktiv livsstil, enten det gjør seg utslag i rus,spillavhengighet, spiseforstyrrelser, angst, depresjon, skolevegring, familieproblemer eller annen skadelig livsførsel.

 Behandlingen skiller seg fra f.eks. poliklinisk behandling ved at den er intensiv, gjennom mange døgn på tur, og har elementer av fysisk aktivitet, mestring av basisferdigheter i friluftsliv, ansvar for turfelleskapet og terapeutiske øvelser.

 «De vanskelige samtalene kan være lettere å ta i rolige omgivelser med god tid.» 

 

Vi har lang erfaring med å jobbe med familier, ungdom og unge voksne som sliter.

Her er noe som er sagt om oss:

"Det jeg liker best er at det er et tilbud utenfor psykologens fire hvite vegger, som gir ungdommen ro til å åpne seg opp og snakke når det passer ungdommen og ikke innenfor psykologens tilmålte tid"
 
"Villmarksturene er en svært effektiv for å forbedre livet til ungdommer med sosiale vansker i motsetning til måneder og år med BUP behandling 1 gang per uke. Oppfølgingen før og etter turene er veldig personlig, engasjerende og behovsbasert"
 
"Fikset ikke problemene mine direkte, men det tente en flamme inni meg som alltid dro meg opp fra alle de depressive periodene mine. Du ga meg grunnlaget for å fikse meg selv og etter en god stund har jeg så å si greid det. Dritt dager kommer en gang i blant, men de varer en dag og går fort bort"
 
"Norsk mestring reddet vår familie, meget bra"
 
"Har fått et veldig godt inntrykk generelt av NM og ikke minst av kontakten Espen som framstår som særdeles kunnskapsrik og profesjonell i sin oppgave"
 
"Min sønn har ikke vært rusfri og i jobb uten Norsk mestring sin hjelp"
 
"Liker godt samtale i gruppe og individuelt ute i naturen. Direkte kommunikasjon"
 

Løse et moderne problem med naturen til hjelp?

Sitter noen inne og spiller data så kan kanskje det å være ute være mer effektivt enn å sitte inne å snakke om dataspillingen. Man behandler et moderne problem med noe «gammeldags».

Naturopplevelser kan faktisk konkurrere med velutviklede dataspill og rusopplevelser på mange måter, spesielt for de som ikke bruker naturen mye fra før. Opplevelser kombinert med samtaleterapi og fysisk aktivitet kan være en kraftigere pakke enn bare samtaleterapi.

Villmark.

Å komme seg ut av sitt vante miljø der problemene er og har oppstått er en viktig faktor i vår Villmarksterapi modell. Det å foreta en reise langt bort fra problemene får så å gå inn i de for å få et annerledes perspektiv i et helt annerledes miljø skaper effekter. Skifter man miljø så skifter man fokus. Derfor er det å være i en villmark langt fra bynære strøk men samtidig i trygge rammer med profesjonelle utendørsmennesker og terapeuter en faktor som våre deltagere setter pris på og som har vist seg å være effektivt. I villmarken er også fravær av støy veldig stort noe som gjør at man lettere kommer i kontakt med seg selv og det som virkelig er problemet.

Fordomsfritt miljø

Naturen er fordomsfri. Den bryr seg ikke hvordan du ser ut eller hvilket humør du er i. Men den er også rettferdig. Når den er som den er krever den også at du forholder seg til den akkurat som den er.  Den forventer å bli tatt på alvor. Gjør man det er det den beste læremesteren som finnes.  Dette tror vi vil ha har en viktig overføringsverdi til resten av livet

I dag er det mange som sier at «jeg har et eierskap til naturen».  Etter vår mening kan man ikke det.  Naturen tilhører ikke oss. Vi tilhører den. 

 

 
Norsk Mestring har siden 2008 behandlet ungdom, unge voksne og deres familier
Det jeg liker best er at det er et tilbud utenfor psykologens fire hvite vegger, som gir ungdommen ro til å åpne seg opp og snakke når det passer ungdommen og ikke innenfor psykologens tilmålte tid.