Inntak

Vi tar inn deltagere fortløpende i en tilpasset gruppe

 
 
 

Endring tar tid. Kom igang tidlig. 

Vi er her for å gi støtte og informasjon. 

 

1. Avklare om våre program kan hjelpe

Book en samtale eller Ring Espen direkte på 95475690 for å finne ut hvilke behov ditt barn og deres familie kan ha.

 

2. Avklare finansiering. 

Alle program tilpasses deltager og familens behov.

Det offentlige kommer etter med tanke på finansiering så vi oppfordrer til å ta kontakt med fastlege, andre behandlere og skole for avklaring rundt dette.

De fleste av våre klienter finansierer for øyeblikket programmet selv eller ved å skaffe sponsor, eller ved å delta i prosjekter.

 

3. Utredning

Neste steg er å fylle ut søknadskjema og psykometriske tester. 

 

4. Få plass i en tilpasset gruppe

Vi finner en gruppe og oppstartdato som er aktuell og motiverer ungdommen mot denne.

 

 

 

 
Inntak til Norsk Mestring sitt Villmarksterapi program