Norsk MEstring sammenlignet med andre alternativer

Hvorfor oss?

 
 
 

Utfordringer med standard behandling.

En tradisjonell terapi er avhengig av at pasienten møter til behandling med en viss grad av refleksjon, verbalitet og kapasitet for selvavsløring. Dette er ofte problematiske momenter for et ungt menneske. Klienten har ingen grunn til å stole på behandleren og ofte kan mange terapitimer være preget av defensive utsagn som” jeg vet ikke” eller” jeg bryr meg ikke”.

 

Flere dager i naturen eller 45 min på kontor?

Et vanlig terapiforløp forholder seg som oftest til formatet 45-50 minutter en gang i uken. Det å bygge nok tillit hos en som ikke er vant til at man kan stole på voksenpersoner kan dermed ta veldig lang tid. Denne tilliten er man avhengig av for å kunne ha noen mulighet for å komme i posisjon til å skape endring. Poliklinisk behandling av mennesker med funksjonsproblemer og psykiske vansker er svært utfordrende og jobber på mange måter mot strømmen. Det man som behandler identifiserer som utrygge omgivelser og usunne relasjonsmønstre vil ofte være det kjente og trygge for ungdommen og det er derfor ofte motstand og lite motivasjon for endring, før trygge opplevelser med det motsatt har forekommet. Slike opplevelser kan ta lang tid å generere i en poliklinisk setting, og samtidig kan problematferden eskalere utenfor terapien.

 

Er institusjon et bra alternativ?

Institusjoner er et alternativ som ofte brukes når unge mennesker har utviklet forholdsvis graverende problematikk eller når systemene rundt ungdommen/den unge voksne ikke lengre kan håndtere det. Institusjoner gir muligheten for å ta ungdommene vekk fra de uheldige systemene de eventuelt er en del av, men har en del begrensninger og potensielle uheldige virkninger. Ofte vil ungdommene bli passive pasienter i et behandlingsløp de ikke ønsker eller føler noe eieforhold til. Dette kan bidra til å skape overdreven opposisjonell atferd, da gjerne med et antisosialt utrykk, eller en lært hjelpeløshet (Seligman, 1975) hvor ungdommen ikke lengre tar aktiv del i egen bedring og får et stort hjelpebehov på sikt. Videre er institusjonelle løp også ofte forholdsvis tidkrevende, samtidig som det er en høy kostnad forbundet med å ha folk inneliggende på en institusjon.

 

Aktiviteter vs. ekte endring

Ulike aktivitets og friluftstilbud for ungdom med ulike vansker er ofte preget av en ambisjon om å gi ungdommene gode opplevelser, men mangler gjerne et helhetlig teoretisk bakteppe for det de gjør. Slike programmer har som oftest ikke klare terapeutiske intensjoner, men tenker at de kan være et bidrag eller lyspunkt i ungdommens tilværelse. De har således lite reelt endringspotensial i seg, ettersom de ikke griper an de fundamentale problemstillingene ungdommen har. Unge mennesker som har hatt store vansker over flere år vil man sjelden oppleve endringer hos, uten målrettede intervensjoner.

 

Fokus på resultater

Siden oppstart har vårt hovedfokus vært å lage noe som fungerer for de vi skal hjelpe. Mange lager tiltak for de det er lovpålagt å «ha noe» for en viss målgruppe, andre gjør det for å tjene penger hovedsakelig med en offentlig oppdragsgiver som premissleverandør til innholdet i tilbudet. Slike krefter har ikke preget utviklingen av Norsk Mestring. Vi står ikke tilbake for et hvilket som helst annet terapitilbud som involverer psykoterapi eller miljøterapi. Hovedforskjellen på oss er varigheten, intensiteten og miljøet vi operer i – det er også det som beviselig har effekt.

 

Forskning og vi som jobber med dette vet at mange kan oppleve den endringen de søker med oss på langt kortere tid enn i andre tiltak og opplegg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hvorfor velge Norsk Mestring's Villmarksterapi?
Forskning og vi som jobber med dette vet at mange kan oppleve den endringen de søker med oss på langt kortere tid enn i andre tiltak og opplegg.