Deltagelse i Villmarksterapi-programmet vårt.

Hvordan motivere deltageren?

 
 
 

Bli med når man er klar

Hos oss fokuserer vi på hvordan vi kan bidra for å få ungdommen ut av sin vanskelige situasjon fra dag en, noe som betyr at vårt team vil jobbe tett sammen med deg og andre fagfolk tidlig i prosessen for å begynne å utforske din ungdoms spesielle behov ved gjennomføring av hans / hennes villmarksterapi program.

Selv om det ofte tar tid å utarbeide konkrete anbefalinger, er det viktig å utforske mulige resultater og gi familier de verktøyene de trenger for å ta en avgjørelse angående deres valg av oss som en partner i endringsarbeidet.

 

Bli kjent

Med vår fenomenologiske tilnærming driver vi ikke et samlebåndsopplegg men heller skreddersøm for den enkelte.

I forkant av våre programmer møter vi ofte deltagere og deres foreldre.Det å skape tillit mellom ungdommen, foreldre og oss er avgjørende for resultatet.

 

Bistand til motivering

Det er mange spørsmål ønsker man svar på i forkant av et Villmarksterapi-program. Det første er ofte hvordan motiverer man noen som er demotivert? Vårt utgangspunkt er at alle mennesker, unge som gamle ønsker å være lykkelige og ønsker å unngå å ha det vanskelig.

Vår jobb er å vise for de vi jobber med at det faktisk er mulig å få det bedre, uavhengig av diagnoser, famille/sosial status og ytre omstendigheter.

Sliten av å ha det vanskelig

Vi opplever å møte slitne foreldre og slitne ungdommer som er frustrerte over situasjonen.

Med dette som utgangspunkt så prøver vi å motivere deltagere til å ta et modig skritt framover fra den situasjonen man er i, til noe bedre. Å møte det man frykter mest eller unngår i seg selv er skremmende for de aller fleste.

 

Vårt program er trygt

Vi svarer på spørsmål om hva vi gjør når vi er ute slik at deltageren og familiene føler seg trygge på at vi gjør vårt ytterste for at man skal ha det bra når vi er i villmarken.

Frykt rundt lengden på turen/programmet, hva gjør vi om ungdommen vil hjem, utstyr, hvor sover vi, kulde, varme, kommunikasjon og hvilke aktiviteter vi utfører er alle viktige spørsmål å adressere og besvare. Se forvørig våre ofte stile spørsmål og svar. 

Med mange års erfaring med å lage villmarksterapi program for unge mennesker med vansker så vil man oppleve at spørsmål man har er gjennomtenkt og vurdert fra vår side.

Det er også viktig at vi legger til rette for en stemning og et miljø der ungdommene skal kunne snakke om sine vansker sammen med personale som har medfødte medmenneskelige egenskaper.

Når alle spørsmål er besvart fra vår side så er det til slutt opp til foreldrene og ungdommen å ta det modige steget framover for å gjøre livet mindre vanskelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan naturen gi en motgift til negative følelser?
Når alle spørsmål er besvart fra vår side så er det til slutt opp til foreldrene og ungdommen å ta det modige steget framover for å prøve å gjøre livet mindre vanskelig.