Egenskaper hos ungdom. 

Hvordan bygge indre styrke hos ungdom?

 
 
 

Hvordan bygger man glede, motstandsdyktighet, og motivasjon hos ungdom? Les hva vi tilstreber å jobbe fram i våre programmer.

Hensikten med våre programmer er blant annet for våre deltakere å oppdage deres talenter og styrker samt å bruke disse i hverdagen.  Forskning på verdien av å kjenne sine egne styrker sier at det har sine fordeler:

 

-          Det oppfordrer til innsikt og perspektiver i livet sitt

-          Genererer optimisme

-          Gir en følelse av retning

-          Hjelper med å bygge selvtillit

-          Gir en følelse av vitalitet

-          Gir en følelse av helhet

-          Hjelper å nå noen av sine mål.

 

Vi har fokus på å lære forskjellige dyder eller moralske fordeler fordelt på dydene under. Vårt personale er mennesker som har vist seg å inneha de fleste av disse egenskapene og jobber for hele tiden å etterleve de selv.

 

1.visdom og kunnskap (kognitive ferdigheter som innebærer tilegnelse og bruk av kunnskap)

-          Kreativitet (tenke på nye og produktive måter å gjøre ting på)

-          Nysgjerrighet (ha en interesse i alle opplevelser)

-          Åpenhet (tenke igjennom ting og utforske de fra alle sider)

-          Kjærlighet til kunnskap (mestre nye ferdigheter, emner og kunnskap)

-          Perspektiv (Være i stand til å gi gode råd til andre)

 

2. Mot (emosjonelle styrker som involverer opptrening av viljen til å oppnå mål når man møter motstand, intern eller ekstern.

- Autensitet/ekthet (være ærlig og presentere seg selv på en genuin måte)

- Tapperhet ((å ikke gi opp når man møter motstand, utfordring, vanskeligheter eller       smerte)   

- Standhaftighet (fullføre det man starter på)

- Livsmot (å ta fatt på livet med energi og glød)

 

3. Menneskelighet (mellommenneskelige styrker som involverer å bevege seg mot å gjøre vennlige handlinger mot andre)

- Godhet – Gjøre tjenester og gode handlinger mot andre

- Kjærlighet – verdsette nære relasjoner til andre.

- Sosial intelligens - være bevisst motivene og følelsene til seg selv og andre.

 

4.  Rettferdighet (Samfunnskunnskap gir en sunn samfunnsdeltagelse)

- Rettferdighet (behandle alle mennesker likt med tanke på begreper som fordomsfullhet   og likeverd)

- Lederskap (organisere gruppeaktiviteter og se at de blir gjennomført)

- Gruppearbeid (samarbeide godt som et gruppemedlem)

 

5.  Selvbeherskelse (som beskytter oss mot overdrivelser)

- Tilgivelse (tilgi de som har gjort noe feil)

- Beskjedenhet (la det man har gjennomført snakke for seg selv)

- Klokskap/forsiktighet - Være forsiktig med sine valg – ikke si eller gjøre noe som man       senere kan angre på

- Selvregulering

   Regulere hva man føler og gjør

 

6.Transcendente (styrker som forbinder oss med noe som er større enn oss selv og gir oss mening

-          Skjønnhet og fortreffelighet (oppdage og sette pris på skjønnhet, fortreffelighet og            ferdigheter i alle aspekter av livet.

-          Takknemmelighet (være bevisst og takknemlig for de gode tingene som skjer)

-          Håp (forvente det beste og håpe at det skjer)

-          Humor (sannsynlighet for å le, tulle og få andre til å le)

-          Religiøsitet/eksistensialisme (ha sammenhengende tro på en større mening med                  livet)

 

Dette er fint å jobbe etter og jo flere man klarer jo bedre!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan bygge indre styrke hos ungdom - Norsk Mestring
MENNESKELIGHET
(MELLOMMENNESKELIGE STYRKER SOM INVOLVERER Å BEVEGE SEG MOT Å GJØRE VENNLIGE HANDLINGER MOT ANDRE)