Cart 0

Rusmisbruk

I Norsk mestring er vi i stand til å hjelpe mennesker som er motiverte til å ta steget ut av en rustilværelse. Pasienter som har en uttalt avhengighet med abstinenser vil først være aktuelle etter eventuelt avrusing.

 

Datamaskin og Internett avhengighet

Norsk Mestring har kompetanse til å håndtere de voksende problemområdene (som sosiale, skole og familie problemer) knyttet til overdreven bruk av Internett og spill.

 

Angst og Depresjon

Hos oss får man utfordret angsten. Klinisk deprimerte har og hatt nytte av våre programmer. 

 

Lav frustrasjons toleranse og trang til umiddelbar tilfredsstillelse.

Norsk mestring er dyktige til å jobbe med mange unges vanskeligheter knyttet til å mestre krevende omgivelser og oppgaver, håndtere hverdagsutfordringer og skuffelser, igjennom tålmodighet og rasjonelle tilnærminger. Deltagerene lærer hensiktsmessige mestringteknikker og praktiserer disse teknikkene slik at de får erfaring med å bruke dem til å løse oppgaver.

 

Lav selvfølelse

Ofte rot til mange unges vanskeligheter, villmarksterapi er usedvanlig effektivt i forhold til å jobbe med opplevelse av dårlig egenverd, selvtillit og selvfølelse. Villmarken gir mange muligheter til å konfrontere selvpålagte begrensninger og oppnå små suksesser, og dermed bygge selvtillit.

 

Problemer med å justere seg til livsfase/ omveltinger

Norsk Mestring arbeider effektivt med ungdom som kan ha vansker oppstått etter uløst sorg knyttet til skilsmisse, flytting, dødsfall, eller andre livsskiftende hendelser. Terapeuter jobber tett med hver elev og familie for å nøye skreddersy oppgaver og effektive intervensjoner for bearbeide og løse opp i slike vansker.

 

Adhd/lærevansker

Norsk mestring er i stand til å adresse atferd assosiert med ADHD, eller andre liknende vansker som impulsivitet, dårlig konsentrasjon, beslutningsvegring, eller uro i skolesituasjonen. 

 

Sosiale problemer

Gjennom miljøet ved Norsk Mestring vil deltager som sliter med dårlig forhold til jevnaldrende få mye utbytte. Dette gjelder også om de sosiale vanskene skyldes problemer med å lese sosiale signaler, eller at studenten mangler alderspassende sosiale ferdigheter. Det å bli bevisst sine vansker og finne nødvendige verktøy for å ha en god og gjensidig kontakt med jevnaldrende og andre er et viktig tema for oss.

 

Familekonflikter

Vi vil prøve å utfordre hver deltager til å utforske og identifisere familiens unike styrker, verdier og tankegods. Familier lærer å arbeide gjennom sinne og vonde følelser, samt få nye kommunikasjonsferdigheter.

 

Sorg og tap

Våre fagfolk er godt kvalifisert til å jobbe med sorg og tap for deltagere som har lidd tap av en forelder, familiemedlem eller venn. Vår empatiske stab vil opprette tilgang til og adaptiv bearbeiding av følelsene og smerten som følger slike opplevelser, samt utfordre mistilpasset mestring slik at studentene kan arbeide mot enn sunn håndtering av livs kriser og økt integrering.

Autismespekterforstyrrelse

( nld og aspberger)

Ofte misforstått og feildiagnostisert. Selvfølelse, sosiale problemer, og skolevansker er ofte felles for studenter med disse diagnosene og dette blir adressert.

Ofre for misbruk

I trygge små grupper med dyktige terapeuter, kan studenter tørre å utforske smerte, skyld og skam for å få et sosialt perspektiv som kan lette slike følelser. Ubearbeidet skyld og skam vil som ofte føre til farlig, usunn, selvdestruktiv og destruktiv atferd

Spiseforstyrrelser

Redd for følelser og høyt ønske om kontroll er begge utfordringer som blir utfordret i et villmarksterapi-program. Deltagere med spiseforstyrrelser må gjennom en medisinsk test i samråd med lege. 

Mobbing

Mobbeofre har ofte vanskelig for å stole på andre og er usikker i sosiale relasjoner. Hos oss utfodrer man negative tankemønstre som følge av mobbing. 

Melllom 2 stoler

Ofte opplever vi at våre deltagere og deres foreldre havner mellom to stoler. Det finnes mye god hjelp og vi bistår for å finne ut om vår modell kan hjelpe.