Hvem er vi?

Norsk Mestring er et helt lite team med Espen Holmgren i spissen, med ulik bakgrunn og en felles vilje til å utfordre, dele kunnskap og hjelpe mennesker gjennom Villmarksterapi.

Espen Holmgren

Espen Holmgren -GRUNDER og LEDENDE VILLMARKSTERAPEUT

Espen Holmgren er grunnlegger av programmet og har drevet det siden 2008. Har innført begrepet villmarksterapi i Norge og er den i landet med lengst erfaring med denne måten å jobbe på. Han tilbringer mange døgn i året i naturen. Espen er 39 år, bor på Røros, har samboer og 2 barn på 17 og 13 år.

Andreas Nordstrand

ANDREAS E. NORDSTRAND - Psykolog

Er Utdannet psykolog ved NTNU og er under spesialisering. Jobbet innen allmennpsykiatri, psykosomatikkfeltet og ambulant tilsynspsykiatrisk tjeneste ved somatisk sykehus (St.Olavs hospital). Jobber nå i forsvarets stressmestringstjeneste og forsker på PTSD. Særlig kompetanse på individuell psykoterapi og krise/traume arbeid. Har formelle videreutdanninger innen kognitiv terapi og psykodynamisk terapi. Andreas er gift og har 2 barn, bosatt i Trondheim. Andreas har vært med siden 2010 og er fagansvarlig for Norsk Mestring. Han har langt ned mange timer arbeid i å  utvikle programmet og holde oppsynet med intervensjonene.

Tale Foldøy Klingsheim

TALE FOLDøY KLINGSHEIM - Villmarksterapaut

Tale fullfører en master grad i Villmarksterapi ved Prescott College i USA og har mange titalls døgn erfaring fra Norsk Mestring sitt Villmarksterapi-program. Hun er samboer og bor i Stavanger der hun liker å tilbringe tid til fjells og til vanns med utendørsaktiviteter. 

Anna-Nordstrm.png

Anna Nordstrøm - psykolog

Psykolog under spesialisering i Barne og ungdomspyskiatri. Hun er utdannet i Uppsala og jobber for tiden i Narvik. Anna er og utdannet fjellgudie og har jobbet som dette i Abisko. Anna bor i Narvik er ute hele året og har ski som favoritt aktivitet.

Espen Evensen

Espen Evensen - MEstring og Team SEleksjon

Espen har lang erfaring og kompetanse fra å lede team i inn og utland samt lederutviking. Bred internasjonal erfaring. 25 års yrkeserfaring som leder- og lederutvikler i ulike bedrifter, organisasjoner og Forsvaret. Espen er gift har 2 barn og bor på Vinderen. 

Gaute Busch

GAUTE BUSCH - MARKED og KOMMUNIKASJON

Gaute er designer og er den som har skapt logoen og profilen til Norsk Mestring. Han eier Uredd designkontor i Trondheim og tar seg av markeds og kommunikasjonsstrategien hos oss. Gaute er ivrig hundekjører og friluftsmann, har 2 barn og bor i Trondheim.

Eline Balsnæs

Eline Balsnæs

Eline er utdannet psykolog fra Aalborg Universitet i Danmark. Hun har jobbet flere år som klinisk psykolog, med både barn og voksne, og jobber også som  psykolog i Oslo. Eline har særlig kompetanse innenfor å jobbe med det grunnleggende i mennesket og har derigjennom en forkjærlighet for å ta i bruk naturen som en del av terapien. På fritiden trives hun også best i det fri. Eline er samboer og bosatt i Oslo. 

Heidi Furre Østgård

Heidi Furre ØStgård

Er Utdannet psykolog ved NTNU. Har tidligere jobbet som psykolog i pedagogisk psykologisk tjeneste, samt hovedpraksis ved forsvarets stressmestringstjeneste. Holder for tiden på med å ta en doktorgrad innenfor nevrovitenskap, forsker på hjerneutvikling. Har særlig kompetanse innenfor felter som emosjonsregulering og nevropsykologi.
Heidi bor i Trondheim er samboer og har 1 barn.

 

MAN MÅ HA MEDFØDTE ANLEGG FOR NESTEKJÆRLIGHET, SOM FOR SÅ MYE ANNET HER I LIVET. 
— HENRY DAVID THOREAU