Vår filosofi

Vi tror terapi handler først og fremst om autentiske relasjoner

 
 

Våre terapeuter er dyktige til å kombinere medfølelse og selvsikkerhet for å gi deltagerne gode refleksjoner rundt deres livserfaringer og de beslutninger de tar i livene sine.

Dette hjelper våre deltagere til å se de påfølgende konsekvenser deres valg i livet har for dem, og bevisstgjør mulighetene deltagerne har til å påvirke eget liv. Kombinert med spennende leksjoner og fordypet i villmarkens gaver blir slike terapeutiske samtaler noe annet en ”mas”, men heller en spennende oppdagelses ferd i eget indre liv. Deltagerne får veiledning fra våre terapeuter i å lære riktig måter å håndtere frustrasjon, dele følelser, utvikle sunne relasjoner og på en konstruktiv måte dekke sine personlige behov.

 

Profesjonell og erfaren.

Alle våre program er under faglig oppsyn av en offentlig autorisert psykolog, som sørger for at vår praksis er i tråd med forsking og de nyeste anbefalinger for å drive terapeutiske programmer. Alle våre villmarksteraputer er håndplukket og kurset nettopp for å drive villmarksterapi på den best mulige måten. Medfølelse er et kjennetegn på hver av Norsk Mestring sine terapeuter. Vi tror fullt og fast at ekte omsorg for den lidelse og motgang andre har opplevd er iboende gunstig for tilheling og endring. Våre terapeuter er valgt i stor grad på grunn av sin evne til å forholde seg til deltagere og deres familier i disse vanskelige tider.

 

Individualisert omsorg

Våre terapeuter legger grunnlaget for en terapeutisk relasjon ved å kommunisere på en omsorgsfull, ærlig og direkte måte. Deretter individualiserer vi vårt arbeid med hver student, slik at ingen opplever å være på et ”samlebåndsterapi” program. En økt med en mindre verbal deltager kan eksempelvis omfatte noe mer fysisk aktivt, som å tenne bål uten fyrstikker eller gre garn sammen med terapeuten. Etter hvert kommer dialogen og deltageren kan åpne seg på sine egne premisser. Etterhvert som tillit utvikler seg med terapeuten blir gjerne samtalene mer utfordrende om tidligere negative valg og vi kan hjelpe eleven identifisere de underliggende behov som kan være drivkraften deres atferd.

 
 
Vi tror terapi handler først og fremst om autentiske relasjoner.

Vi tror terapi handler først og fremst om autentiske relasjoner.