+ Turferdigheter

Trenger deltagerne å være friluftsvante for å være med? Nei, tvert imot.

+ Fysiske krav

Trenger man å være i god fysisk form for å være med?

Nei. Vi tar hensyn til dette under utredningen. Spesielle sykdommer og tilstander vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Programmene leggs opp etter deltagernes fysiske evne.

+ Hvor lenge varer en tur?

10 dager er standard. Enkelt avtaler 2 turer i samme program.

+ Er det trygt å sende mitt barn på tur?

Sikkerhet er vår første prioritet og vi jobber stadig med å utvikle våre egne sikkerhetsrutiner. Alt i fra planlegging av opperasjonsområdet, valg av framkomstmiddel som kano, matlaging, overnatting m.m. blir nøye vurdert av vår stab. Vi gjør det vi kan for å minimere risiko ved å gi opplæring på utstyr som potensielt er skadelig som for eksempel primus. I bruk av kano har vi egne sikkerhetskurs for dette i tilegg til at instruktørene er kurset i dette. Å jobbe utenfor et kontor eller et rom i et bygg vil alltid innebære en større form for risiko enn innearbeid. De helsebringende effektene av å være ute er derimot større. Vi har til nå ikke opplevd en eneste ulykke og jobber kontinuerlig for å beholde denne statistikken.

+ Trenger deltageren utstyr selv?

Vi har alt av ustyr. Man kan ha med eget eller låne av oss.

+ Hvor sover vi?

Vi sover i lavo, telt og koier.

+ Hva med fravær fra skole?

All frafær blir normalt godkjent. I noen tilfeller krever skolen attest fra lege eller psykolog. Avtales med oss.

+ Er mat inkludert?

Ja. Mat er viktig. Vi har lang erfaring i å tilrettelegge maten

+ Hvilken oppfølging tilbys?

Oppfølgingen varer i 6måneder med mindre annet blir avtalt.

+ Hvordan settes gruppene sammen?

Vi har max 5 deltagere pr gruppe og de er satt sammen med tanke på hvordan deltagerne kan fungere sammen. Oppstartdato for den enkelte vil derfor variere utifra alder, problemstilling samt hvor lang motivasjonstid man har.

+ Hvordan melder seg på?

https://norskmestring.no/inntak/

+ Hvordan kommer man seg til Røros?

Røros ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon og i tillegg med kort vei til et av Nord Europas største sammenhengende villmarksområder. Dette gir en viktig ramme for våre deltagere og følelsen av å komme seg vekk fra problemene for så å kunne jobbe direkte med de.

Fra Trondheim by: Med bil: 170 km, ca. 2 timer kjøring. Med tog: ca. 2,5 timer Med buss ca. 3 timer. Fra Værnes lufthavn må man regne med ca. 30 min lengre tid enn fra Trondheim.

Fra Oslo –området (Gardemoen): Med fly: Wideroe.no Reisetid 50 min fra Gardemoen Med tog: CA 4,5 time fra Gardemoen + 1 time fra Oslo Med bil: ca. 5 timer fra Gardemoen +1 time fra Oslo.

Vi kan og i avtalte tilfeller avtale henting.

+ Når er neste program?

Programmene settes nøye sammen utifra alder og problemstillinger. Vi ber dere derfor ta kontakt tidlig i prosessen slik at dere kan finne en gruppe som matcher. Se forøvrig: https://www.norskmestring.no/neste-progam/