Familien

Hvordan skaper vi bedre familierelasjoner?

 
 
 

Bedre familierelasjoner

Vi jobber for at deltagelse i et Villmarksterapi-program skal være en katalysator for økt samhold og nærhet i familien. Familiene som deltar rapporter om økt tillit og respekt for hverandre og selv om deltagelse i vårt program er noe man egentlig ønsker å unngå så mener ungdommene og foreldre i etterkant at dette er noe alle har godt av.

Jevnlig er det timelange telefonsamtaler med foreldre for å diskutere deltagernes utvikling, behandlings fremskritt samt tilbakemelding og oppgaver til de der hjemme.

Vi kommuniserer også med andre terapeuter på hjemstedet og fremtidige terapeuter for å sikre kontinuitet.

 

Støtte fra familier som har vært med før.

Vårt nettverk av foreldre som før har vært igjennom vårt program vil kunne tilby støtte i form av råd og tips for å gjøre valgene og oppgaven man har foran seg lettere. Ønske om å hjelpe og bidra overfor andre som har det vanskelig er stort og innspill fra foreldre som har vært med tidligere er for mange et nyttig og beroligende hjelpemiddel i forkant av våre program.

Brevskriving mellom deltagere og deres familier kan legge til rette for gjenreisning av skadde og slitte relasjoner. Deltager skriver et brev noen dager inn i prosessen, som åpner døren for bevissthet og forståelse og ærlighet. Deltagerne lærer å se på og eier sin rolle i hvordan ting var, i stedet for å skylde på andre for deres situasjon, og når noen tar ansvar for sine handlinger og de innser at de alene kan endre dem og skape ulike utfall for seg selv. Dette flytter forholdet mellom foreldre og barn inn i en sunnere verden der reell tilkobling og fremgang kan gjøres.

 

Foreldreinvolvering.

Hvordan familiesystemet fungerer og koblingen mellom foreldre og barn er en viktig del av arbeidet vårt. Vi har tro på foreldrene som en viktig del av ungdommens reise i vårt program. Derfor støtter vi, formidler informasjon og observasjoner, samt lytter og veileder. Når foreldre er engasjert og får støtte på veien til endring så blir også ungdommen mer engasjert i sitt eget liv. Med målet om en sunn utvikling i familien foran oss, så er dette etter en viktig del av vårt villmarksterapi-program.

Hos oss mener vi at en respektfull men direkte tilbakemelding av familiesystemet, samt å jobbe for å forbedre kommunikasjonen mellom foreldre og barn gjennom hele prosessen er viktig.

 

Hos oss får foreldre:

- Veiledning og støtte i forkant av programmet for å motivere ungdommen

- Oppdateringer underveis når vi er i villmarken.

- Tilbakemeldinger på foreldrerollen

- Oppfølging i etterkant av programmene.

- Støtte av andre foreldre I nettverket om ønskelig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I norsk mestring jobber vi med bedre familerelasjoner og har lang erfaring med familiekonflikter.

Familiene som deltar rapporterer om økt tillit og respekt for hverandre.