Får man angst og blir ensom av teknologi?

Muligheter med sosiale media.

Gjennom sosiale medier oppdager ungdommen muligheter. Mange muligheter. Det kan være å følge et bestemt forbilde eller muligheter for å ha kontakt med noen. Man får verden i fleisen med alt den rommer av både positivt og negativt.

Istedet for å bli inspirert til å gjøre noe ender man oppe med bare opp med å bli inspirert. Man tar hele tiden inn muligheter istedet for å foreta seg en handling basert på det man er inspirert av.

Alle disse mulighetene skaper angst. Det blir en slags energi man ikke gjør noe med. Det blir en «inspration overload». Man ser for eksempel på bilder og videoer av fotballspillere i stedet for å spille fotball.

Den danske filosofen Søren Kirkegaard sier i sin lille bok om angst at angst er orientert mot frihet for oss mennesker. Han definer frihet som muligheter og sier at angst er det øyeblikket da mennesket konfronterer sin frihet. «Når en mulighet er presentert i mennesket så er angsten der potensielt samtidig» . Et eksempel er når man skal starte i ny jobb eller begynne på en ny skole. En vei som ligger foran deg som en mulighet, men som man ikke vet hvordan blir, fordi man ikke har gjort det før, involverer angst. Dette sier Kirkegaard er «Normal angst» mens «nevrotisk angst» er personens mislykkede forsøk i å bevege seg framover i situasjoner som utløser normal angst.

Han mener også at jo større muligheter (kreativt potensiale) et individ har jo større potensiell angst har man samtidig og i dag er disse mulighetene gjennomm eksponering fra media enorme.

Ensomhet og sosiale media.

Sosiale media gir oss kontakt med andre mennesker på en 2 dimensjonal måte. Det å møte noen ansikt til ansikt (3 dimensjonalt) er forbundet med mye sosial og emosjonell læring. Likevel er det mange unge som møter andre mennesker gjennom sosiale media. Det er en fin måte å holde kontakt på men dersom det er den dominerende formen for kontakt tror jeg dette også skaper økt angst.

Alternativet.

Overdreven bruk av sosiale media og teknologi skaper angst og vi bør tilstrebe å gi oss selv rom til å kjenne etter på mulighetene før man handler. Eller fjerne unødvendig informasjon og støy.Naturen er en veldig god arena for dette. En arena der man kan tenke tankene helt ut og som gir deg rom for å konsentrere deg om det essensielle og nødvendige.