Posts tagged skolevegring og utenforskap
Utenforskap

«Utenforskap betegner mennesker som eller grupper som står på utsiden av felleskapet. Det kan være personer som står utenfor skole og arbeidsliv, som har svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til samfunnet»

Om antallet ungdom som havner utenfor arbeidslivet reduseres med 100 personer så vi samfunnet spare 1.1 milliarder kroner (kilde Oslo Economics)

Bekjemping av utenforskap bør derfor sette fokus på.

Read More