Skolevegring

Vi har i løpet av våre mange år med villmarksterapi jobbet med skolevegring. Altså ungdom fra ungdomsskole til videregående som heller er hjemme enn på skolen.

Det er slik vi ser det to hovedårsaker til at skolevegring oppstår: 

 

1 Problemer med å passe inn/fungere sosialt. 

 

Ungdomstiden blir for tøff og det blir for mye press. Dette kan skyldes flere årsaker:  

 • Sykdom og tvunget fravær på grunn av dette. (kyssesyke og kronisk utmattelse syndrom (ME) er eksempler på årsaker til dette) 

 • Foreldres sykdom eller død som gjør at barnet har måttet vært borte fra skolen i en lengre periode.

 • Tilbakekomst til Norge etter å ha vært i utlandet med familien (for eksempel i forbindelse med foreldres arbeid)

 

Ungdommen reagerer ved å trekke ut pluggen til omverden og isolere seg. Ofte diagnostisert med angst/depresjon noe som ofte kan bli en hvilepute for de som skal forsøke å hjelpe. Den som får det verst av dette er ungdommen selv, fordi en diagnose gir i mange tilfeller ikke energi til å foreta en endring. (les mer om årsaker til adferdsproblemer hos ungdommer)  

 

 

2. Problemer i familien

Man kan ikke velge sin egen familie, men man kan velge konstruktive løsninger på hvordan man forholder seg til hverandre og problemene. De fleste familier har utfordringer og det som skiller de som ofte får problemer som går ut over skolegang er hvordan man håndterer de. Det er de voksne sitt ansvar å løse dette med hjelp fra ungdommen.

Problemer kan skyldes mange faktorer:

 • Ubearbeidede følelser i forbindelse med samlivsbrudd. 

 • Samlivsproblemer

 • Dysfunksjonelle mønstre i familien (konkurranse blant medlemmer, dominerende foreldre, personligheter som fungerer dårlig,)

 • Ulik oppdragerstil hos foreldre

 • Uenigheter/konflikter som ikke er tatt tak i og som er forsøkt lagt lokk på

 • Manglende samarbeid om å støtte ungdommen for eksempel at den ene forelderen er fraværende.   

 • Foreldre prioriterer kommunikasjon i familien for lite

 • Ungdommen frykter å bli vurdert og har sterk unngåelsesadferd (les mer).

Ungdom merker noe er galt, og skolevegringen kan være en protest mot dette eller et annet mønster i familien.

 

Andre årsaker

Det fins mange flere årsaker (ungdommen kan ha blitt utsatt for overgrep av ulik art, blir/har blitt mobbet, eller bærer på hemmeligheter de ikke har eller tør dele med noen voksen)

 

Ofte er et hovedtrekk manglende tillit og kommunikasjon i familien der ungdommen bærer på noe og ikke tør å snakke åpent av frykt for at den foreldrepålagte fasaden sprekker eller at å uttrykke sine følelser vil få negative konsekvenser fra foreldre, eller at det har vært et tillitsbrudd tidligere (her kan du lese om de fem grunnleggende følelsene) 

 

I andre tilfeller kan skolevegring bare skyldes et negativt mønster som man ikke har fått hjelp til å bryte ut av eller at foreldrene har mistet autoritet og myndighet over ungdommen.

 

Alle ungdommer vil være en del av felleskapet.

Det er et biologisk behov vi har.

Mange skolevegrere vil på skolen og prøver. Noen er med på lavterskel aktiviteter som utedag eller morsomme ting.

Felles for all skolevegring er at ungdommen tar en utviklingsmessig pause og at man ved å erstatte ansikt til ansikt kontakt med andre mennesker og ungdommer gjør at man blir mindre robust til å takle livets utfordringer i ung voksen alder fordi man fortsetter å unngå å møte andre mennesker og utfordringer.

 

Villmarksterapi

Deltagelse i et Villmarksterapi-program gjør at man kommer ut av den vante settingen og får sosial læring i samspill med andre ungdommer og trygge voksne gjennom tilbakemeldinger og interaksjon i naturen.  

 

En systematisk tilnærming der med ved å dele følelser og ta samtalene når det passer ungdommen,så vil deltagerne sakte kunne få troen på å komme tilbake til samfunnet og skole.  

Deretter følger vår oppfølgings og veiledningsprogram der vi sikrer høyest mulig rom for suksess med endringsprosjektet. 

 

Norsk Mestring