Mindfullness i naturen

Hva er mindfullness?

Mindfulness har blitt et veldig populært begrep de siste årene. 

Begrepet 'Mindfulness'  stammer fra en praksis i østlige buddistiske tradisoner og er en meditasjonsform som har blitt gjort kjent i vesten av den amerikanske psykologen John Kabat Zinn gjennonm sine MBSR program.  

Det finnes en lang liste over hvilke problemer mindfulness kan hjelpe mot som angst, depresjon, adhd og generelle livsvansker. Generelt så kan ma jo si at alle mennesker har godt av å lære å kjenne seg selv og sitt indre følelsesliv bedre. Jevnlig trening gjør at man blir mer oppmerksom, fokusert og får mer overskudd.

Det å "lytte til seg selv" gjennom mindfullness-øvelser kombinert med samtaler har vist seg å være effektivt. 

Hvordan gjør man det?

Mindfulness handler om å øve seg opp i å være tilstede i øyeblikket. Her og nå. Det er jo lettere sagt enn gjort da vi ofte tenker på hvor vi har vært eller hvor vi skal. 

Det er nettopp det det handler om. Lære å være der du er. Øver man nok på det så vil man etterhvert finne ut at det er mye å glede seg over der man er og at problemer man har hatt eller tror man kan få rett og slett ikke vil oppstå.   "Gårdagen er borte, morgendagen kommer kanske ikke. Det eneste vi har er her og nå" .  

I våre programmer får man mye øving på dette.

En typisk nybegynnerfeil er at man tenker at man skal få en rask løsning på sine problem med å meditere/drive med Mindfullness. Når vi tenker å meditere for å oppnå noe så skjer ofte det motsatte! Vi oppnår ingenting, får det ikke til og slutter.  

Når man mediterer kan man ikke gjøre noen feil. Det å sitte seg ned i en behagelig stilling og være oppmerksom på seg selv og omgivelsene er godt nok. Pust inn. Pust ut. Se denne nyttige videoen om hvordan trene opp vår "monkey mind" 

I Norsk Mestring har vi mange mindfulness øvelser. Både de som er "strukturerte og planlagte" men mest de som kommer naturlig ved å delta i et villmarksterapiprogram. Når man er ute i naturen sammen med andre så er det det som mange mener er definisjonen på Mindfulness. Man bare er og gjør.

Mange driver med mindfulness uten å vite det!

Mange føler at Mindfullness er noe andre kan og som må læres.  Jeg må gå på kurs, lære meg en teknikk osv. Gjør jeg det rett? Oppnår jeg det jeg skal?  Å gå på et kurs kan være en fin introduksjon men det å sitte rett opp å ned å lytte til seg selv trenger man ikke nødvendigvis å gå på kurs for å gjøre.  Mange, spesielt av den eldre generasjonen var " mindfulle" hele tiden når de gjorde daglige gjøremål. Den "mindfulle" hverdagen som var før har vi jo klart å fjerne oss mye fra med bruk av elektroniske devicer som får oss til å tenke på hvor vi har hvert og hvor vi skal. Istedet for her og nå.  Mange hevder at det er det vi blir ulykkelige av.

Naturen - Vår beste mindfulnesskilde.

Vi påstår at naturen er vår beste "mindfulness lærer". Det er noe der ute som gjør at vi blir tvunget til å være i øyeblikket.  Mange urbefokninger inkludert våre egne samer er meget gode til å være i øyeblikket. Dette tror jeg kan ha sammenheng med at når man er mye i naturen så er det den man må forholde seg til der og da. Det er lettere å være i øyeblikket i naturen enn andre steder.

Og når omgivelsene er gode er det lett å kjenne etter hvordan man egentlig har det og skape rom for å jobbe seg ut av sine problemer. Det er også endel farer knyttet til overdreven bruk av mindfullness spesielt om man har alvorlige psykiske vansker. Man bør derfor forhøre seg med fagfolk. 

 

At leve i nuet er livets teknik -

og alle folk gør deres bedste,

men halvdelen vælger det nu, som gik,

og halvdelen vælger det næste.

Og det forrige nu og det kommende nu

blir aldrig i livet presente

og alle folks levetid går sågu

med bare at mindes og vente.

For det nu, som er gået, er altid forbi,

og det næste blir aldrig det rette.

Næ, sørg for, at nuet, du lever i,

engang for altid er dette.

Phiet Hein

 

Anbefalt litteratur:

John Kabat Zinn, Wherever you go there yo are.

Dalai lama, An open heart

Henry David Thoreau, Livet i skogen ( walden)