Øvelse i å hevde seg selv på en positiv måte.

Ingen har bare gode sider

Vi mennesker har alle våre begrensninger. Ingen er gode på alt. Vi har både gode og dårlige dager og egenskaper. 


Her er noen tips til hvordan du kan utøve din rett til å ha begrensninger og gjennom det få bedre selvtillit og selvfølelse. 

Fordelen med å utøve disse rettighetene er mindre angst/frykt, sinne, økt selvrespekt, bedre kommunikasjons evner og bedre tilfredsstillelse i personlige relasjoner.

Selv om alle vet at man har begrensninger så har mange vanskeligheter med å si nei fordi man tror at man ikke har rett til å ha god selvfølelse.

Disse rettigheter har man som menneske og ved å ikke utøve dem undergraver man ofte sin egen identitet og verdighet noe som igjen fører til lav selvfølelse.

 

Dine rettigheter

-Du har rett til å bli hørt

-Du har rett til å påvirke andre mennesker

-Du har rett til å gjøre feil

-Du har rett til å få oppmerksomhet rundt din egen person

-Du har rett til å forandre mening

-Du har rett til å vurdere dine egne tanker og følelser

-Du har rett til å være uenig i andre menneskers vurderinger av deg

-Du har rett til ikke å måtte rettferdiggjøre deg selv.

 

Du har rett til å ha begrensninger:

begrenset kunnskap,

begrenset omsorg,

begrenset ansvar for andre

begrenset tid

Du har rett til å få dine begrensninger respektert.

Når du aksepterer dette og handler utfra dette vil man kunne få en bedre selvfølse. Ved å innse at andre har alle de samme rettigheter som deg så vil du ikke forveksle sunn selvtillit med aggresjon eller fiendtlighet.

 

Jeg er ok, du er ok

Utøver man ikke disse rettigheten kan man tenke om andre at: " du er ok, men jeg er ikke ok» eller om man har overdreven selvtillit så tenker man om andre: " jeg er ok, du er ikke ok". 

Sunn selvtillit sier: "Jeg er ok, du er ok" 

Om du er usikker på om din utøvelse av selvtillit er sunn eller aggressiv kan man stille følgende spørsmål:

1. Uttrykte jeg mine rettigheter?

2. Respekterte jeg den andre personens rettigheter?

3. Kom jeg med forslag om en atferdsendring?

 

Krever trening

Selv om man gjør dette er det ikke sikkert andre skjønner dine behov og ønsker, men ved å utøve dine rettigheter er det mer sannsynlig at den andre vil forstå dine intensjoner og at det igjen kan medføre enighet.

Hos Norsk Mestring lærer man å utøve dette i familien slik at alle støttespillere forstår og er i stand til å hjelpe deltagerene våre med å endre livet.