Veldig følsom/høysensitiv ungdom?

Har du en veldig følsom/høysensitiv ungdom?

I våre villmarksterapi programmer opplever vi mange høysensitive unge som har fått problemer på grunn av sin sterke følsomhet/høysensitivitet.

Sanseinntrykkene til disse ungdommene oppleves som veldig sterke og man har en «radar» for andres følelser i tillegg til at man ofte er veldig kreativ.

Tydelig misforståtte individer der ungdommen ofte blir beskyldt for å være «lettkrenket», «overfølsom» og at man bare må slutte «å tenke så mye» og lignende utsagn. Ofte fører dette til at ungdommen ikke aksepterer seg selv og har mange negative tanker om seg selv.

 Med sin spissfindighet og underfundighet kan de oppfatte de minste endringer i en persons humør eller sinnsstemning, noe som kan gi rom for feiltolkninger og «overload».

15-20 prosent av befolkningen er mer følsom enn andre ifølge undersøkelser og er ikke en sykdom, men et personlighetstrekk som kan snus til en fordel. Fra tidligere tider var det de høysensitive som var «yppersteprester» og «kongens rådgivere».

Hva kan hjelpe?

Ifølge Elaine N Aaron som har forsket mye på området er det flere tilnærminger som kan hjelpe.

 

1.       Kunnskap om hvem man er

 

I stedet for å se på seg selv som «for følsom» eller svak så lærer man å akseptere seg selv og snu disse egenskapene til en fordel.

 

2.       Se på fortiden i nytt lys 

 

Ved å se på hendelser i livet med øynene til en som er veldig sensitiv så kan man også forstå hvor og hvorfor utfordringer oppstod.

 

3.       Reparere gamle sår

 

Ved å se på utfordringer som har vært i fortiden: på skolen, i barndommen og ved utfordrende livshendelser og i lys av dette forstå sin «annerledes het»

 

4.       Lære forskjellen på å være «ute i verden» samt å vite når det er ok å trekke seg tilbake for å regenerere seg selv.

 

Dette er ofte et dialektisk dilemma som mange høysensitive kan trenge drahjelp og veiledning for å lykkes bedre med. 

 

I tillegg kan det være lurt å etablere «trygge soner» der man kan få ro samt jobbe med å få bedre selvtillit.

 

Hva er best behandling?  

Hvordan kan man få hjelp?

Ifølge Aaron er den beste behandlingen en tilnærming som jobber med det kognitive, personlig tilnærming (dynamisk), fysisk aktivitet og det eksistensielle/spirituelle.

I våre villmarksterapi- programmer jobber vi med alle disse områdene.

Norsk Mestring