Er dette Norges svar på Brat-camp?

 

 

 

 

Noen spør om vi driver med brat-camp. Vi sier vi driver med Villmarksterapi med et ambisjonsnivå utifra det som det er forsket på og som vi ser på som "gull standarden"i Usa. Der finnes det flere hundre programmer der noen sier de driver med villmarksterapi uten å gjøre det. En av hovedforskjellene mellom "boot camps" eller mindre gjennomtenkte opplegg er hvilken filosofi som ligger i bunn. Vår filsofi er laget uifra psykologiske teorier og såkalt experiential education , urfolks tankegang, villmark og klinisk personales retningslinjer. 

Militære metoder som går på å slite ut våre deltagere eller "boot camp" tilnærming tar vi avstand fra.

Vi vet at endring kommer fra egenmotivasjon, egeninnsats og egen vilje. Dette kan være varige løsninger, fordi jeg vil det selv. Og vilje vinner over hva som helst. Det vet alle som har brukt den hardt nok. Vi bruker en naturlig og logisk struktur, tradisjonell terapi, et verdibasert tankesett og naturens trygge og gode omgivelser.

Programmene våre er på mange måter krevende. Ikke ved at man må være i god fysisk form eller psykisk robust for å delta, men fordi vi trenger ærlighet og mot fra deltagerne til å utforske de vonde tingene man unngår i seg selv. Alle som jobber i Norsk Mestring har stor respekt for at dette er vanskelig, og blir med hele veien igjennom en slik prosess. Vi er tålmodige.

Mennesker som ser at livet må endres for at resten av livet skal bli mindre smertefullt, og tar dette modige steget med å jobbe for å gjøre en endring, fortjener å bli møtt med kompetent bistand. Vi gjør vårt ytterste for å være en slik bistand.