Utenforskap

«Utenforskap betegner mennesker som eller grupper som står på utsiden av felleskapet. Det kan være personer som står utenfor skole og arbeidsliv, som har svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til samfunnet»

Om antallet ungdom som havner utenfor arbeidslivet reduseres med 100 personer så vil samfunnet spare 1.1 milliarder kroner (kilde Oslo Economics)

Ungdom som ikke fullfører videregående, står størst i fare for å havne utenfor.

En ungdom som kommer tilbake til skole og arbeid har en nåverdi på 12 millioner kroner. Dette er verdien om en ungdom kommer tilbake og jobber i 35 år. Besparelser i helse, justis og sosiale ordninger er ikke tatt med.

86.000 unge mellom 15 og 29 på landsbasis står helt utenfor arbeid, arbeidstrening og utdanning. 60.000 av disse søker heller ikke arbeid. (KILDE oecd 2016)

Unge uføre har doblet seg de siste 10 år. (NAV)

Hvordan oppstår utenforskap?

Ifølge forsker Simen Marcussen ved Frisch senteret så handler utenforskap om to ting – manglende kompetanse og helseproblemer.

At andelen unge som sliter øker er et tegn på at vi gir feil behandling, for lite behandling eller at den vi har rett og slett fungerer for dårlig. Det jobber vi med å gjøre noe med gjennom våre programmer. Vi har lang erfaring i å hjelpe ungdom som står utenfor på grunn av dataspillproblemer, angst eller andre psykiske lidelser. Våre programmer er medisinfrie og er bygd på forskningsbaserte Villmarksterapi-modeller fra USA, Canada og Australia,

Skolevegring og utenforskap

Veldig mange av de ungdommene som vi jobber med sliter med skolevegring. Kan det være en av årsakene til utenforskap? Dataspill og internettavhengighet er med på å forsterke skolevegring og man kommer inn i en vond sirkel. Gjennom veiledning og samarbeid med foreldrene har vi lyktes med å få mange ungdommer tilbake på skolen. Hjemmebesøk, motivering av ungdommen,samt støtte til foreldrene og andre støttespillere gjør at mange ungdommer velger å bli med i våre program for å få gjort noe med situasjonen. Ute i naturen for man klarnet tankene, perspektiv på sine problemer og sammen med våre terapeuter jobber vi med å å snu den negative trenden.