Årsaker til adferdsproblemer hos ungdom - Og hvordan løse dem.

Å ha ungdom som sliter med adferd og psykiske problemer er slitsomt og mange opplever å ikke få hjelp. Det er diffust og vanskelig. For mange er institusjon alternativet.

Jeg er ikke syk! Men det føles likevel vanskelig! Sier flere vi snakker med som har prøvd å få hjelp i «hjelpeapparatet» Dette er utgangspunktet til mange som søker hjelp også.

Man kommer til en person som skal hjelpe deg. Dette gir inntrykket av at det er noe feil med deg som person. Siden tross alt, hvis det ikke var noe galt ville man ikke trengt noe hjelp til å begynne med. Derfor er det mange som velger å ikke få hjelp med vanskene sine, (mange i Norge oppsøker ikke hjelp for sine problemer) fordi ved å få hjelp, føles det ut som man gjør situasjonen sin om til noe galt.

Følelsen av at det er noe galt med deg selv blir bare styrket når vedkommende prøver å finne ut hva det er som «feiler deg». Og allerede her går det galt. Mennesker som har det vanskelig er ikke feil. Det er ikke noe galt i å ha det vanskelig. Vi som jobber må aldri glemme det. Vi som hjelper har og dårlige dager. Livet vil uansett hva, ha vanskelige tider. Det er ikke før man aksepterer det, at man kan gå videre med å håndtere det. Ellers ender livet opp med å bli en konstant flukt.


2 hovedfaktorer som skaper adferdsproblemer og adferdsvansker hos en ungdom

Unge som sliter og gjemmer vanskene i en destruktiv adferd får det ofte vanskelig av 2 årsaker.

1. Problemer med å passe inn sosialt.

2. Vanskeligheter i familien eller på hjemmebane.

Etter mange år med arbeid med ungdommer og familier er dette vi ser som et fellestrekk. (ungdommen er ikke skadet eller trenger å fylles opp av kunnskap. De vil ha veiledning på veien de går)

Disse ytre faktorene gjør ofte at ungdommen får dårlige følelser inni i seg, skam (jeg duger ikke), selvhat eller ønsker om å beskytte seg. Barn og ungdom som vil beskytte seg mot ytre påvirkninger gjør dette på flere måter og blir ofte sett på som problematisk, har «adferdsvansker» eller er psykisk syk.

De gjør dette ved å:

- trekke seg unna familien (ingen får tak i meg og kan heller ikke såre meg),

- være frekk (Jeg er tøff, så da tør ingen å ta meg)

- Sitte foran en skjerm (jeg gjemmer meg her så jeg ikke blir såret)

- Gjennom å gjøre alt perfekt (så ingen har noe å ta meg på)

- Gjennom å gjøre alle fornøyd (så alle er fornøyd med meg)


Ofte lite konstruktivt. Adferdsproblemene blir ikke mindre eller forsvinner ikke av den grunn.


Personligheten forandrer seg

En del ungdommer tror at «sånn jeg er nå kommer jeg alltid til å være» Det er feil. Vi mennesker forandrer oss hele tiden – derfor fins det alltid håp for de som har det vanskelig.

Hos oss får man muligheten til å kjenne på dette, lære om seg selv og sin famille.Norsk MestringNorsk Mestring