Utenforskap

«Utenforskap betegner mennesker som eller grupper som står på utsiden av felleskapet. Det kan være personer som står utenfor skole og arbeidsliv, som har svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til samfunnet»

Om antallet ungdom som havner utenfor arbeidslivet reduseres med 100 personer så vi samfunnet spare 1.1 milliarder kroner (kilde Oslo Economics)

Bekjemping av utenforskap bør derfor sette fokus på.

Read More
Hekta på teknologi.

Her er en praktisk guide til de forskjellige sosiale mediene, hvorfor de er avhengighetsskapende, ulemper med for mye bruk og ikke minst praktiske råd til hva man kan gjøre for å minske bruken hos ungdom og voksne. 

Read More