Følelser og emosjoner

5 grunnleggende følelser og hvordan de kan hjelpe oss. 

 
 
 

Følelser har siden vi var huleboere spilt en avgjørende rolle i folks liv.  

De går på tvers av kulturer og den kjente Psykologen Paul Ekman har forsket mye på emosjoner.

Han fant ut at det er 5 grunnfølelser vi mennesker har som vi kan kjenne igjen på folk over hele jorden. Her er listen over de 5:

 

Sinne

Frykt

Avsky

Sorg

Glede

 

Følelsene trigges av «noe» som igjen gjør at vi utfører en handling. Følelsene kan føles fra mild til veldig sterk.  Fordelene med å bli mer oppmerksom på våre følelser er å få en forståelse for hvordan de utløses, hvordan de kjennes ut og hvordan vi reagerer på dem. 

Vi kan ikke bli kvitt eller legge lokk på våre følelser, de er der hele tiden så det å være oppmerksom på de bidrar til at vi kan reagere på de på en nyttig og hjelpsom måte.

Les mer på http://atlasofemotions.org/    ( engelsk)

 

Hvordan kan vi OVERvinne negative følelser?

Det er stort spørsmål og noe vi jobber mye med i Norsk mestring. I følge Professor Owen Flanagan så kan vi liste opp en del positive og negative sinntilstander. (det finnes flere enn disse men dette er for å skape en slags felles forståelse)

 

Destruktive sinnstilstander:

Lav selvtillit

Overdreven selvtillit

Lagre negative følelser

Sjalusi og misunnelse

Manglende empati

Manglende evne til å ha nære relasjoner

 

Konstruktive sinnstilstander. 

Selrespekt.

Selvtillit (hvis den er fortjent)

Følelser knyttet til integritet

Medfølelse

Velvilje

Generøsitet

Se det som er ekte, godt og riktig

Kjærlighet

Vennskap

 

Motgift til negative følelser

En fin måte å bearbeide negative følelser på er å tenke at man kan komme med en motgift. Alle negative følelser har en motgift. Man kan ikke føle empati og hat for noe samtidig. Så for alle negative følelser så trenger man like mange «motgifter» da det å ha negative følelser er unaturlig for oss.  Vi kan altså med trening gjøre noe med negative føelser når de oppstår. 

Andre måter er at etter at man har lært seg å bli oppmerksom på følelsene så kan man forsøke å endre de før, under og etter de oppstår.  Etter de oppstår er en veldig vanlig måte da man kan «evaluere» og snakke om dem med noen.  

Etter hvert kan man lære å stoppe de i det de er i ferd med å vokse fram. Man kan da stille spørsmål ved dem og vurdere om situasjonen krever en så sterk følelse? Trenger jeg å bli sint akkurat nå? Det blir som å helle varmt vann på is på en måte.  

Til slutt kan man forstå eller forutse at en situasjon, handling eller hendelse fører til at en negativ følelse kommer til å oppstå og at man da gjør tiltak for at dette ikke skal skje.

Når man bærer på mange negative følelser så vil man ha problemer med å se hvordan ting virkelig er.  Det vil være en avstand mellom hvordan ting kan se ut til å være og hvordan de egentlig er.

Dette kan man med trening se bedre.  Av og til er «feel the fear and do it anyway» en bra ting i stedet for å unngå det.

Negative følelser kan komme fra opplevelser i barndommen, miljøet rundt oss og ytre press fra samfunnet. Man kan og ha en vrangforestilling om hvordan virkeligheten er.

 

Kan naturen gi en motgift til negative følelser?
En fin måte å bearbeide negative følelser er å tenke at man kan komme med en motgift